Reducept

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam.

Er lijkt iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Vanuit deze visie is Reducept ontwikkeld. Reducept is een online programma waarbij u gebruik maakt van een app en eventuele VR-bril. Oefentherapie Broekpolder-Prinsenhof biedt de mogelijkheid voor mensen met chronische pijn klachten om pijneducatie – wat altijd in onze pijnbehandeling zit – te volgen met een online programma en een VR bril.

We kijken de eerste keren dat u hiermee oefent met u mee om eea te kunnen bespreken én om te kijken hoe u zo optimaal mogelijk met de VR bril kunt werken.

Reducept in de praktijk

Daarnaast pakken we uw pijn en dagelijkse belemmeringen breed, gedragsmatig en lichaamsgericht aan. U leert uw lichaam beter kennen, uw manier van omgaan met klachten en uw dagelijkse bezigheden gunstiger te beïnvloeden. Hierdoor zal het óók nodig zijn om minstens 2 maanden naar de praktijk te komen (1e maand wekelijks, daarna om de week). Dit oefentherapie deel van de behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed, mits u aanvullend verzekerd bent.

Pijnpatronen worden altijd beïnvloed vanuit meerdere aspecten:

  • lichamelijk (hoe verdeelt u uw taken/bezigheden, hoe slaapt u, heeft u te sterke/strakke spieren of te weinig spiersteun, etc).
  • emoties (angst voor de pijn, uw stemming, wel/geen stress/zorgen ervaren in uw dagelijks leven).
  • gedachten (over de pijn, of bijvoorbeeld over hoe het leven was/zou moeten zijn);
  • gedrag (hoe gezond leeft u, heeft u meer een vermijdende of juist een aanpakkende karakter structuur).

Wat is Reducept?

Het pijneducatie programma vanuit Reducept grijpt m.n. aan op het stukje gedachten en emoties. Het is een online applicatie, u krijgt al in de eerste afspraak inzicht in de mogelijkheden en een kijkje in het programma. Vanaf de 4e afspraak kunt u een account krijgen om ook thuis te oefenen.

Investering

Uw zorgverzekeraar vergoedt dit Virtual Reality-deel van de behandeling (nog) niet, vandaar dat hier een eigen bijdrage voor gevraagd wordt. Informeer hiernaar als u zich wilt aanmelden voor de chronische pijnbehandeling incl. Reducept.

Let op! Bent u enkel en alleen geïnteresseerd in het online programma Reducept, zonder chronische pijnbehandeling van een gespecialiseerde oefentherapeut, dan verwijzen wij u naar Reducept voor particuliere afname van het concept. 

Ben je klaar om je klachten aan te pakken?