Skip to main content

Kwaliteit en klachten

Kwaliteit

De oefentherapeuten binnen onze praktijken zijn aangesloten bij beroepsvereniging VvOCM. Daarnaast zijn zij opgenomen in Kwaliteitsregister Paramedici, waarbij periodiek wordt geregistreerd of een oefentherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde oefentherapeut diens kwaliteitsregistratie.

Pluspraktijk

Sinds 2012 mag Oefentherapie Broekpolder zich pluspraktijk noemen. Een pluspraktijk voldoet niet alleen aan de standaardeisen van de beroepsvereniging, maar gaat een stapje verder op gebied van kwaliteit: o.a. deskundigheid van de oefentherapeuten, resultaat van patienttevredenheidsonderzoeken, procedures van in kaart brengen en vastleggen van klachten, aantal behandelingen voor een bepaalde klacht. Andere voordelen van een pluspraktijk zijn bereikbaarheid, openingstijden en wachttijd! De zorgverleners van een pluspraktijk werken ook samen met verschillende andere disciplines, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Klachtregeling

Als u een klacht heeft zullen wij er alles aan doen om hier zodanig mee om te gaan, dat het de kwaliteit van de geleverde zorg zal doen verbeteren. Oefentherapie Broekpolder en Oefentherapie Prinsenhof hanteert een klachtenprocedure. In de wachtkamermap vindt u een folder met de klachtenregeling. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u niet tevreden, vertel het ons.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website www.klachtenloketparamedici.nl vind u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Zie ook Klachtenloket Paramedici

Stuur ons een appje
Hi 👋
Heb je misschien een vraag waarmee wij je verder kunnen helpen?