Kosten en vergoeding

Kosten overzicht 2024

Als u (voldoende!) aanvullend verzekerd bent, hoeft u niets te doen. Wij declareren rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar. LET OP: WIJ HEBBEN GEEN CONTRACT MET ASR/DITZO EN (ALLE ONDERDELEN VAN) VGZ!!

Bent u verzekerd bij ASR/Ditzo of VGZ/IZZ/Univé, dan dient u zelf de factuur in en krijgt u de factuur deels vergoed).
Herstelzorg na Covid-19 (starten binnen 6maanden na ziekte) en Oefentherapie voor kinderen valt onder de basisverzekering!

In de tabel hieronder staan de kosten als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent, of verzekerd bent bij bovengenoemde zorgverzekeraars waar wij geen contracten mee hebben gesloten. U ontvangt dan een factuur aan het begin van elke nieuwe maand.

Zitting/video-consult algemene oefentherapie (Loes en Joyce)€ 41,50
Zitting/video-consult door
Senior therapeut (gespecialiseerde oefentherapeut: Nathalie)
€ 51,50
Volledige intake, met onderzoek en start behandeling (45 min face to face en 15min verwerken gegevens en uitwerken behandelplan)€ 65,50
Niet nagekomen/te laat afgezegde afspraak (voor eigen rekening!)34,50
Telefonisch oefentherapeutisch consult of eindevaluatie (per 10 min.)€ 19,50
Toeslag (psychosomatische) oefentherapie aan huis, extra per zitting€ 25,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (op medische indicatie)€ 67,50
Instructie/overleg ouders van de patiënt€ 41,50
Rapportage naar derden (letselschadezaak, bemiddelaars; uurstarief)€ 85,50

Kosten en vergoeding van oefentherapie in uw situatie

 • Onder 18 jaar.
  Voor kinderen en jongeren geldt vergoeding vanuit de basisverzekering, tot maximaal 18 behandelingen per aandoening, per kalenderjaar. In veel gevallen is dit ruim voldoende voor behandeling bij Oefentherapie Mensendieck! Het eigen risico is hierop niet van toepassing.
 • Vanaf 18 jaar.
  Voor volwassenen geldt vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u aan altijd bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren naar het aantal vergoede behandelingen van uw eigen pakket, zie ‘beweegzorg’ of fysio- en oefentherapie in uw polisvoorwaarden.
 • Chronische indicatie.
  Bepaalde aandoeningen komen voor op een chronische lijst die door de overheid is samengesteld. Het gaat om medisch noodzakelijke behandelingen. De diagnose en afgifte van een chronische indicatie, dient bepaald te zijn door de specialist. De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of (als deze niet voldoende is) uzelf. Vanaf de 21 behandeling zullen de kosten vergoed worden uit de basisverzekering. Het eigen risico is hierop wel van toepassing. Klik hier voor een overzicht van de lijst van aandoeningen waarvoor deze regelgeving geldt. Bij bepaalde aandoeningen geldt een maximale behandelduur. Overleg dit met uw verwijzer en zorgverzekeraar.
 • Heeft u fysiotherapie/manueel therapie en oefentherapie samen?
  M.u.v. Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid, worden oefentherapie en fysiotherapie uit hetzelfde ‘potje’ vergoed. Dat wil zeggen dat als u in een kalenderjaar al bij fysiotherapie bent geweest of tegelijkertijd ook naar de fysio of manueel therapeut gaat, deze behandelingen van uw (aanvullende) vergoeding af gaan! De resterende behandelingen zijn dan nog beschikbaar voor oefentherapie. Bij Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid zijn er aanvullende pakketten die fysio- en oefentherapie apart vergoeden.U dient dit zelf in de gaten te houden, als u financieel niet de ruimte heeft om uw maximale vergoeding door de zorgverzekering te overschrijden! wij zijn hier niet verantwoordelijk voor.

Geen doorverwijzing nodig

Voor 2024 hebben wij met de meeste zorgverzekeraars een contract getekend. Ondanks dat ze niet altijd prettige voorwaarden of zeker bijna nooit passende vergoeding hebben! Hier zijn wij landelijk mee bezig en wij willen U daarmee niet belasten!

Wij hebben GEEN contract met ASR/Ditzo en (alle onderdelen van) VGZ! Zij bieden een belachelijk laag tarief, wat niet waardig is aan onze HBO+ scholing, ervaring en de eisen die zij stellen voor onze praktijkvoering. U krijgt van ons een particuliere nota, en kunt hiervan een deel terug krijgen (dit zal neerkomen op ca 50% voor eigen rekening).

Zorgverzekering

Het is mogelijk om bij ons een afspraak te maken, zonder tussenkomst van een specialist of huisarts. Zonder verwijzing heeft u toegang tot oefentherapie Mensendieck. Wij screenen dan altijd eerst uw verhaal. Indien wij geen rode vlaggen of afwijkend patroon van de klachten screenen, gaan we over naar de intake en het onderzoek. Wij zijn verplicht melding te maken bij uw huisarts van uw aanmelding bij de praktijk.

Wanneer een specialist of huisarts u adviseert om naar een oefentherapeut te gaan is het wel raadzaam om om een verwijsbrief te vragen.