Overspannenheid of burnout

Positieve stress leidt tot succes, mits afgewisseld met rust en ontspanning.

Het verschil tussen gezonde stress en overspannenheid ligt in het feit dat overspannenheid een langdurige fase van stress is. Wanneer langdurig onder hoge druk wordt gewerkt en het stressniveau dat het werk teweeg brengt hoog blijft, ontstaat er een verlies van orde en overzicht. Je wordt blijvend onrustig en raakt overspannen. Overspannenheid of een burnout is een uitputtingsreactie van lichaam en geest. Dit wordt veelal veroorzaakt door langdurige, regelmatige of hoge spanning of stress.

De factoren die leiden tot overspannenheid of een burnout zijn vaak een opeenstapeling van werkgerelateerde en/of privé factoren. In combinatie met bepaalde karaktereigenschappen zoals perfectionisme, over-inzet, over-verantwoordelijkheid, moeite met loslaten en grenzen stellen en zelf-opoffering kan dit leiden tot klachten.

Symptomen die wijzen op overspannenheid of burnout

  • voortdurende onrust en gespannenheid
  • geen energie meer hebben
  • vermoeidheid en pijnklachten (hoofd, nek, rug, maag/darm)
  • piekeren, slecht slapen
  • kort lontje, snel geirriteerd
  • onverschilligheid, onzekerheid

Oefentherapie bij overspannenheid en burnout klachten

Binnen psychosomatische oefentherapie leer je jouw stressoren (h)erkennen. Je wordt je meer bewust van je lichaamssignalen: je wordt weer kip en kop in plaats van kop zonder kip. Het leren voelen van jouw lichaamssignalen stelt je in staat beter naar je lijf te luisteren, wat er weer voor kan zorgen dat je op tijd je rust neemt. Daarmee kun je voorkomen dat je (weer) overspannen raakt.

Je krijgt oefeningen om spanning te verminderen, te ont-laden en weer op te laden. Ook begeleiden we je met praktische adviezen om bijvoorbeeld energievreters en energiegevers weer meer in balans te brengen, leer je hoe je jezelf beter kunt uiten om te voorkomen dat je overloopt en krijg je adviezen over hoe je je dag op een gunstige manier indeelt, met voldoende ruimte voor inspanning en ontspanning.

Ben je klaar om je klachten aan te pakken?