Draaiduizeligheid of BPPD

Daariduiziligheid of BPPD

BPPD staat voor Benigne Paroxysmale Positionele Draaiduizeligheid, wat wil zeggen: goedaardige, aanvalsgewijze, positieafhankelijke draaiduizeligheid. BPPD wordt veroorzaakt in het evenwichtsorgaan.

Hoe werkt het evenwichtsorgaan?

In het binnenoor bevindt zich het evenwichtsorgaan. Het bestaat globaal uit twee delen: de drie halfcirkelvormige kanalen en de twee otolietorganen (utriculus en sacculus). In het urticulus bevinden zich oorsteentjes van kalkzout. De oorsteentjes rusten hier in een gelatineuze massa op zintuigharen. Buiging van de zintuigharen informeert de hersenen over evenwicht en positie.

Oefentherapie-Broekpolder-Heemsker-Draaiduiziligheid

Hoe ontstaat BPPD?

BPPD wordt veroorzaakt door losgeraakte oorsteentjes. Bij het losraken van de oorsteentjes kunnen deze zich verplaatsen tot in een van de halfcirkelvormige kanalen. Normaal worden deze kanalen alleen geprikkeld door beweging van het hoofd.

Het loskomen van de oorsteentjes kan verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld een ontsteking van de evenwichtszenuw, een oorontsteking of langdurige bedrust. Echter, bij meer dan de helft van de mensen die last hebben van BPPD kan geen oorzaak gevonden worden.

Wat is er aan te doen?

In principe zullen de verschijnselen binnen enkele weken of maanden vanzelf verdwijnen. Desondanks heeft gespecialiseerde behandeling haar effectiviteit bewezen en geeft het meestal veel eerder al verbetering! Binnen Oefentherapie Broekpolder-Prinsenhof wordt u begeleid door gespecialiseerde oefentherapeuten met manoeuvres en oefeningen. Doel daarvan is het terugplaatsen van de oorsteentjes in het utriculus.

Bij voorkeur bent u eerst bij uw huisarts geweest om andere oorzaken van duizeligheid uit te sluiten.

Een KNO-arts of neuroloog kan de diagnose ook stellen. Vervolgens heeft u een gesprek met de oefentherapeut, die enkele testen zal uitvoeren om de BPPD nader te bepalen.

Binnen onze praktijk is Loes hierin extra opgeleid, laat dus zsm bij haar een afspraak inplannen om nog deze week al verlichting van uw klachten te ervaren!

Manoeuvres en oefeningen

Na het vraaggesprek en de test voert de oefentherapeut een bepaalde manoeuvre bij u uit. Deze manoeuvre (meestal de Epley manoeuvre) bestaat uit een aantal specifieke kantel- en draaibewegingen. Dit moet ervoor zorgen dat de oorsteentjes weer worden verplaatst naar het utriculus, waar ze geen klachten meer geven.

Daarnaast worden oefeningen en adviezen voor thuis meegegeven. Hierna wordt een vervolgafspraak gepland, waarin de testen worden herhaald en wordt nagegaan of andere manoeuvres nodig zijn om de klachten te verhelpen.

Resultaat

Met de hierboven beschreven behandeling wordt vaak zeer goed resultaat behaald. Mensen met BPPD zijn in veel gevallen binnen 3 tot 4 sessies volledig hersteld van de duizeligheidsklachten.

Helaas hebben de verschijnselen de neiging om terug te keren. Bij één op de drie patiënten keert de BPPD weer terug binnen het eerste jaar na de behandeling. Binnen vijf jaar is dit zelfs het geval bij 50%. Mocht de BPPD weer terugkeren, neem dan contact op met uw oefentherapeut. Deze zal u behandelen met de beschreven manoeuvres en oefeningen.

Ben je klaar om je klachten aan te pakken?