Chronische pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam.

Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Chronische pijn beïnvloedt – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe de kwaliteit van uw leven. De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Oefentherapie-Broekpolder-Heemsker-Chronische-pijn

Behandeling van chronische pijn

Onze therapeuten hebben zich extra verdiept/geschoold in de behandeling van chronische pijn en kunnen u helpen weer grip te krijgen op uw klachten. Zij zijn aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. In de behandeling kijken zij wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijnvermindering bereikt worden. Ook hebben mensen met langer bestaande e/o hevige pijnklachten vaak last van slaapproblemen. Nathalie, Marjolein en Sarah zijn ook geschoold in slaapoefentherapie.

Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. De behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn. De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan: leren omgaan met de pijn, vinden van een betere balans tussen inspanning en rust, verbeteren van lichaamsbewustwording en ontspanning. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach.

Reducept

Indien gewenst en relevant, maken wij gebruik van het online programma Reducept. Dit programma maakt gebruik van een online app en Virtual Realtiy bril, waarmee pijneducatie en pijnmanagement tijdens het volgen van onze behandeling ondersteund kan worden.

Lees onze voorwaarden voor meer informatie. 

Hulpmiddelen en meer informatie

Voor handige hulpmiddelen om uw pijn beter te begrijpen verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

Netwerk Chronische Pijn website over met informatie over chronische pijn en het netwerk waar Nathalie bij aangesloten is

Retrain Pain is een website met begrijpelijke informatie in de vorm van (Nederlandstalige) lessen over wat chronische pijn is

Change Pain is een Nederlandse website met hulpmiddelen en adviezen om uw pijn in kaart te brengen

De pijn-toolkit is een boekje met duidelijke informatie, handige tips en suggesties om u te helpen omgaan met uw pijnklachten

Pijndagboek om samen met uw arts of therapeut in te vullen en daarmee meer inzicht te krijgen in (de pieken en dalen van) uw pijn

Pijn Monitor app om uw inname van medicatie en pijndagboek in bij te houden, in overleg met uw arts of behandelaar kunt u deze gegevens delen

Dé Zorgstandaard een toegankelijke patientenversie van Dé Zorgstandaard Chronische Pijn

Ik ben niet meer gefocust op wat ik heb, maar veel op hoe ik daarmee omga. Ik heb weer veel meer zin om iets te ondernemen en doe leuke dingen waar ik energie uit haal. Daardoor ben ik vaker afgeleid en kan ik soms de pijn even helemaal vergeten. – dhr. A.B.

Ben je klaar om je klachten aan te pakken?