Kosten & Vergoeding

Klik hier voor een overzicht van vergoedingen per pakket voor oefentherapie Mensendieck-Cesar in 2019.

  • Onder 18 jaar. Voor kinderen en jongeren geldt vergoeding vanuit de basisverzekering, tot maximaal 18 behandelingen per aandoening, per kalenderjaar. In veel gevallen is dit ruim voldoende voor behandeling bij Oefentherapie Mensendieck! Het eigen risico is hierop niet van toepassing.
  • Vanaf 18 jaar. Voor volwassenen geldt vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u aan altijd bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren naar het aantal vergoede behandelingen van uw eigen pakket, zie ‘beweegzorg’ of fysio- en oefentherapie in uw polisvoorwaarden.

  • Chronische indicatie. Bepaalde aandoeningen komen voor op een chronische lijst die door de overheid is samengesteld. Het gaat om medisch noodzakelijke behandelingen. De diagnose en afgifte van een chronische indicatie, dient bepaald te zijn door de specialist. De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of (als deze niet voldoende is) uzelf. Vanaf de 21 behandeling zullen de kosten vergoed worden uit de basisverzekering. Het eigen risico is hierop wel van toepassing. Klik hier voor een overzicht van de lijst van aandoeningen waarvoor deze regelgeving geldt. Bij bepaalde aandoeningen geldt een maximale behandelduur. Overleg dit met uw verwijzer en zorgverzekeraar.

​Wij zijn direct toegankelijk

Het is mogelijk om bij ons een afspraak te maken, zonder tussenkomst van een specialist of huisarts. Zonder verwijzing heeft u toegang tot oefentherapie Mensendieck. Wij screenen dan altijd eerst uw verhaal. Indien wij geen rode vlaggen of afwijkend patroon van de klachten screenen, gaan we over naar de intake en het onderzoek. Wij zijn verplicht melding te maken bij uw huisarts van uw aanmelding bij de praktijk. Wanneer een specialist of huisarts u adviseert om naar een oefentherapeut te gaan is het wel raadzaam om om een verwijsbrief te vragen. 

In 2019 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars een contract, m.u.v. De Amersfoortse. 

 Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd of bent u een afspraak niet nagekomen, dan gelden onderstaande tarieven in 2019:

Zitting algemene oefentherapie (circa 30 min.) € 34,50
Zitting psychosomatische oefentherapie € 46,00
Niet nagekomen/te laat afgezegde afspraak (niet declarabel) € 27,50
Zitting algemene oefentherapie aan huis  € 56,50
Zitting psychosomatische oefentherapie aan huis € 65,50
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 56,50
Intake en onderzoek na verwijzing/screening (45 min.) € 46,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 34,50
Rapportage naar derden (letselschadezaak, bemiddelaars) € 60,00
Telefonisch oefentherapeutisch consult (per 10 min.) of eindevaluatie € 11,50

Wanneer u dit jaar onder behandeling bent of bent geweest bij een andere therapeut (fysio-/ manueel-) dient u dit kenbaar te maken bij de oefentherapeut. Dit kan namelijk invloed hebben op de vergoeding vanuit uw verzekering.