Aangepast beleid Coronavirus

Update: 1-4-2020, 12:00

Bericht aan al onze patiënten

Video- of telefonisch consult

Wij volgen de berichtgevingen en adviezen van de RIVM, de GGD en onze beroepsvereniging VvOCM nauwgezet. N.a.v. de persconferentie op 23 maart j.l. hebben wij besloten om onze consulten eigenlijk voor iedereen via video- of telefonische consulten aan te bieden tot tenmiste 28 april. Alleen op indicatie van uw huisarts of specialist kunnen wij een fysieke afspraak maken! Wij blijven u onze zorg bieden op het gebied van o.a. slaapproblemen, pijnklachten aan het bewegingsapparaat of spanningsgerelateerde klachten. Wij ontlasten daarmee de huisartsen, die daardoor hun kostbare tijd aan zieke patienten kunnen besteden. Indien het beleid wijzigt, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Vergoeding van video-gesprekken en telefonische consulten wordt op dezelfde wijze vergoed als altijd: >18 jaar uit aanvullende verzekering, <18 jaar uit basisverzekering. Bent u alleen basisverzekerd, dan komen de kosten voor uw rekening. Zie kosten & vergoeding op onze website voor meer informatie.

Heeft u sterke bezwaren tegen een video-consult, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, wij zoeken dan naar een andere mogelijkheid in overleg met u. Tenzij u (milde) klachten heeft van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten e/o koorts. Dan kunnen wij u sowieso niet begeleiden of in de praktijk ontvangen. Zeg al uw afspraken af en wij nemen over 2 weken weer contact met u op om te horen hoe het met u gaat.


In de praktijk (alleen op indicatie van arts) treffen wij de volgende maatregelen:

  • geen fysiek contact en 2 meter afstand houden. Wij geven u dus nog steeds geen hand bij binnenkomst en vertrek en wij behandelen niet hands-on.
  • wij wassen onze handen voor en na elke behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van papieren zakdoekjes.
  • wij desinfecteren onze praktijkruimten en materialen met grotere regelmaat dan wat we normaal al doen.
  • wanneer wij als uw behandelaar twijfelen over uw gezondheid, kunnen wij u verzoeken naar huis te gaan.
  • onze collega's zullen niet naar de praktijk(en) komen als zij milde gezondheidsklachten hebben.

Wat verwachten wij van u:

  • U wast uw handen voor en na elke behandeling in onze praktijk
  • Indien u koorts heeft, bent u ziek en heeft uw lijf herstel tijd nodig, zeg alle afspraken af en neem uw rust. Laten we dan over twee weken weer even contact hebben om te kijken hoe het met u gaat, dit kan per telefoon of per mail.

Protocol handen wassen:
U dient uw handen te wassen bij binnenkomst én voor vertrek uit de praktijk. Handen wassen gaat als volgt:
Gebruik stromend water. Maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op. Wrijf de handen (gedurende 30 seconden) over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden verdeeld. Let op de kritische punten: was ook goed de  vingertoppen, tussen de vingers en vergeet de duimen en de polsen niet. Spoel de handen en polsen al wrijvend af onder stromend water. Droog de handen en polsen af met een schone droge handdoek of gebruik papieren handdoeken. Zorg ervoor dat de handen goed droog zijn.

Alle groepslessen zijn afgezegd, in ieder geval tot en met 28 april, maar mogelijk zelfs tot 1 juni! Wij bieden alternatieve lessen voor onze leden via (live) opnames.

Houd uw e-mail/telefoon in de gaten op de dag van uw afspraak. Wij houden de adviezen van het RIVM, de GGD en onze eigen beroepsgroep nauwlettend in de gaten. Bij wijzigingen in het beleid brengen wij u weer verder op de hoogte.

Wij wensen iedereen veel gezondheid, wijsheid en rust toe in deze nare situatie!

Team Oefentherapie Broekpolder en Prinsenhof